Biyogaz tesisleri – Tasarım, Kurulum ve Çalıştırma

Yenilenebilir enerjiler gittikçe artarak önem kazanmaktadır. Enerji şirketleri diğer işlerinin gruplarının yanı sıra şirketler ve özel konutların atıklarından devamlı artarak tekrar ortaya çıkan hammaddelerden (NaWaRo-hayvansal, bitkisel ve evsel otganik atıklar) üretilen elektrik ve ısıya üretimine yönelmektedir. Hükümetler Yenilenebilir Enerjil Kanunu ile Biyogaz tesislerinin kurulumu ve çalıştırılması için teşvikleri ve destekleri kapsayacak şekilde, yenilenebilir enerjilerin genişletilmesini ve fayadalanılmasını desteklemektedir.

BioConstruct, tarım işletmeleri, müşterek tesisler ve endüstriyel atık işleme tesisleri için tesislerin planlamasını, kurulumunu ve bakımını gerçekleştirmektedir (atıklardan enerji üretimi). Ziraatçılar kendi çiftliklerine ait olan bir biyogaz tesisinden önemli ölçüde yararlanmaktadır: Kendi işyerlerinde meydana gelen alt katmanlardan (örneğin sert gübre, hayvan gübresi, biyolojik atıklar, çimen ve diğer enerji bitkileri) elde edilen temiz enerji ve bu tesislere direkt bağlanmış olan bir ısı üretim santralı ile doğrudan bulunduğu yerde elektrik üretimi ve konut ısıtma için kullanılabilmekte veya Kamuya ait doğal gaz şebekesine aktarılabilmektedir.

Biyogaz tesislerinin elektrik gücü 30 kW ’den (tek tesis) birçok megavata (büyük tesis) ulaşabilmektedir. Tesisinin ne kadar elektrik üreteceği üretilmiş olan biyogaz miktarına bağlıdır. Bir çiftçi, pancar, mısır ve buna benzer birçok zengin enerjili bitkilerden her bir büyük baş hayvan başına senelik 400-500 m³ biyogaz kazanılabileceğini hesap etmektedir. Böylelikle bir biyogaz tesisinin kurulması sadece iklim ve çevre koruma için bir kazanç oluşturmakla kalmamakta, aynı zamanda çiftliğin geleceğe yönelik ekonomikliği, verim artışı ve karlılığı için dayanıklı bir yatırım oluşturmaktadır.

Bir biyogaz tesisinin çalışma şekli

Organik maddelerin mayalanmasından biyogaz meydana gelmektedir. Doğada bu durum örneğin denizlerin ve bataklıkların tabanında ve hatta tekrar geviş getiren hayvanların midelerinde oluşmaktadır. Bir biyogaz tesisinde kontrollü mayalanma, mayalama cihazlarında oluşmaktadır. Organik alt katmanlar büyük kaplarda metan bakterileri ile tasfiye edilmektedir. Bu işlem esnasında elde edilmiş olan gaz karışımı yaklaşık % 60 zengin enerji içeren biyogaz olan metan gazından oluşmaktadır. Bu madde değişimi esnasında ortaya çıkan maya artığı değerli doğal gübre olarak aynı şekilde komple tekrar kullanılabilmektedir.

Biyogaz üretim süreci dört aşamada gerçekleşmektedir: Hidroliz veya akıcılaştırma aşamasında ham maddeler (yağlar, karbonhidratlar ve albüminler) kimyasal bileşenlerine (yağ asitleri, basit şeker ve amino asitler) ayrılmakta. Mayalandırma veya asitlendirme aşamasında ayrılmış olan hammaddelerin organik asitlere ayrılma işlemi gerçekleşmektedir. Üçüncü aşama olan asetonlama veya asetik asitleme meydana getirme aşamasında ise mikro organizmalar bu maddeleri biyogazın ön maddeleri olan hidrojen, karbon ve sirke asidine dönüştürmektedir.

Metan oluşturma veya metan üretimi sürecin son aşamasını oluşturmaktadır. Hava almayacak bir şekilde (anaerobik) metan bakterileri önce sirke asidini karbondioksite ve metana dönüştürmekte. Bundan sonra karbondioksit ve hidrojenden ise su ve metan oluşturulur. Kullanımdan önce biyogazın içerisindeki ağır metaller çıkartılmakta, temizlenmekte ve tesise uygun duruma getirilmektedir. Zamana uygun biyogaz tesisi kurulması ve biyogaz tekniği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız detayları size geniş kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma konuşmasında severek açıklıyoruz.

Yeşil çimenden ve hayvan dışkısından biyogaz tesisine: Planlama, izinlerin alınması ve finansman sağlama

Biyogaz üretimi için izin alınma mecburiyeti bulunmaktadır. Bir biyogaz tesisi çalıştırmak istediğiniz takdirde yasal olarak öngörülmekte olan şartları bilmek ve kurulumdan önce gerekli olan bütün formaliteleri yerine getirmiş olmak mecburiyetindesiniz. Biyogaz tesisi için izin alınmasında biz müşterilerimizi severek desteklemekteyiz: Biz 15 senelik bir kullanıcı ve geliştirici bilgimizi birlikte getiriyoruz ve bu nedenle atılacak olan adımlar ve süreçler hakkında çok mükemmel bir şekilde bilgi sahibiyiz. Biyogaz tesisinizin hukuka uygun bir şekilde işletilmesi ve size Devlet tarafından verilmekte olan bütün teşviklerin ve katkı ödemelerinin sağlanması için resmi makamlara giden karmaşık yolları açıklamaktayız.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra biyogaz tesisi öngörülmekte olan konum yerine kurulabilir. Resmi olarak çalıştırmaya başlamadan önce biz gerekli olan bütün kontrolleri ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek olan son kontrollerimizi yapıyoruz. Bunlar gerçekleştirildikten sonra kendi çiftliğinize ait olan biyogaz üretimine başlayabilir ve bir sonraki kışta kendi üretmiş olduğunuz temiz ısı ve ucuz elektrik ile rahatınıza bakabilirsiniz.

Hangi biyogaz tesisi taleplerime uygundur?

Bir biyogaz tesisinin planlanması ve geliştirilmesi esnasında dört nokta göz önünde bulundurulmak zorundadır: Hammaddelerin mevcudiyeti, doğru teknik seçimi, ileride tesisi yönetecek olanların personelin niteliği ve mevcut teşvik olanaklarının tamamının kullanılması da dahil olarak finansman olanakları. Bu konular ile ilgili olan soruların tamamı açıklığa kavuşturulduktan ve cevapların mantıklı bir şekilde kişisel tasarıma entegre edilmesinden sonra uzun bir süre için güvenli, bakımı pek fazla gerekli olmayan ve randımanlı bir biyogaz tesisinin kurulması için hiçbir engel kalmamış olacaktır.

BioConstruct size sürecin tamamında , ilk fikirden, kurulum üzerinden çalıştırmaya varıncaya kadar ve devamında refakat etmektedir. Biz sizi ekonomiklik hesaplamasında ve fizibilitelerinin yapılmasında da destekliyoruz ve işletme yönetimi, biyogazın doğrudan pazarlanması ve biyogaz finansmanı konularındaki sorularınızı cevaplandırıyoruz. Verileri ve gerçekleri, beklenmekte olan giderleri ve kazançları kişisel ön şartlarınız için tam olarak anlayabileceğiniz şekilde şeffaf bir duruma getiriyoruz.

Modern süreç kontrol tekniğimiz BioControl ile büyük ve küçük biyogaz tesislerinin en mükemmel performansı vermeleri ve bu esnada en verimli biçimde rantabl çalışmaları güvenlik altına alınmaktadır. Uygun yazılım BioConstruct teknikerleri tarafından geliştirilmiş ve daha eski olan biyogaz tesislerinin sonradan donanımı için de uygundur. Bununla tesisinizi mükemmel bir şekilde ihtiyaçlarınıza (örneğin yaz veya kış için) göre ayarlayabilirsiniz ve her bir faaliyet seyri devamlı tam olarak gözlerinizin önünde bulunmaktadır.

Serviste de süreklilik büyük önem taşımaktadır

Biyogaz tesisleri mühendisliği konusunda lider uzmanlar olarak biyogaz tesisinizin yasal olarak şart konulmuş olan bakım periyotları doğrultusunda kontrolünü ve bakımını üstleniyoruz. Tamir ve yedek parça servisimiz her zaman tesis çalıştırıcısı olarak , acil olarak arızaların bertaraf edilmesi için yirmi dört saat aralıksız olarak ulaşılabilen acil servisimizde de olduğu gibi, hizmetinizdedir. Ayrıca üretim aksaklıklarını kapatmak için mobil besleme hizmetini de sunmaktayız. BioConstruct bilirkişi hizmetlerinden ve biyogaz servisinden başka bir imalatçının tesisini çalıştırmakta olsanız dahi bu hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Türkiye Sorumlusu

Name: Şaban Küçük

E-Mail: s.kucuk(at)bioconstruct.de

Tel.:+90(0) 532 3740079