Finansman

BioConstruct Grubu geçtiğimiz 15 yıl boyunca, kendi temin ettiği kaynaklarla, yenilenebilir enerji santrallerine 120 milyon Euro'nun üzerinde yatırım hacmi sağladı. Finansman yapılandırması ve bunun için gereken dış ve iç sermayenin elde edilmesi, finansmandaki ana görevlerimizdir. Gereken öz sermayenin yaklaşık %30'unu kendimiz sağlayarak projelerle uzun vadeli bağ kurduk. Böylece iş ortaklarımızın güvenini ve emniyetini kazandık – ne de olsa en iyi tesis yapımcısı, kendi teknolojisine kendisi yatırım yapandır!