2001

Şirketin temelleri

- BioConstruct GmbH kuruldu
- İlk biyogaz tesisi kuruldu
- Melle bölgesel yenilenebilir enerji tesisleri
  tasarlandı ve hayata geçirildi (6 rüzgâr santrali, 1 biyogaz tesisi, 2 fotovoltaik tesisi)

2003

5. rüzgâr tarlamız

3 rüzgâr santraline sahip Frotheim/Isenstedt rüzgâr tarlası tasarlandı ve uygulamaya kondu

2004

Üstlendiğimiz ilk santral yönetimi

İlk BioControl yazılımı, akıllı biyogaz yönetimi doğrultusunda önemli bir adımdı.

2005

İlk büyük biyogaz projesi

- 13 milyonluk yatırım hacmine sahip, 3 MW'lık Kaarßen biyogaz tesisi uygulamaya kondu
- 4 rüzgâr santraline sahip Bad Essen rüzgâr tarlası tasarlandı ve uygulamaya kondu

2006

Ottan elde edilen gaz

Kuzey Almanya'nın ilk saf ot fermantasyon sistemi yapıldı

2007

Yeni bir ofise taşındık

İlk kez 50'nin üzerinde personel istihdam edildi ve yeni bir ofise yerleşildi

2009

Yurt dışındaki ilk proje

Yurt dışındaki ilk biyogaz santrali yapıldı (Hollanda'nın Het Haantje kentindeki 6,5 MW'lık tesis)

2010

Teknolojik atılım

- İlk biyometan besleme tesisi kuruldu (Neukammer projesi)
- Almanya'nın ısıl işlemli ve esnek ilk biyogaz santralini kapsayan Melle tarım teknoloji merkezi yapıldı

2011

100. çalışan

- İlk kez 50 milyon Euro'nun üzerinde ciro elde edildi
- Çalışan sayısı ilk kez 100'ün üzerine çıktı
- 650 kWp kapasiteli Fonte Cupa (İtalya) fotovoltaik tesisinin finansmanı ve anahtar teslim kurulumu

2012

Ciro rekoru

- 83 milyon Euro'luk ciro rekoru kırıldı
- 2,1 MWp kapasiteli Salzwedel açık alan fotovoltaik tesisinin planlaması ve anahtar teslim kurulumu gerçekleştirildi

2013

Şirketin can direği, kendi enerji tesisi

BioConstruct, 18'den fazla biyogaz tesisine sahiptir (finansman ve işletim)

2014

Rüzgâr enerjisinde rönesans

Toplam yüksekliği 200 metreyi aşan, yeni nesil 4 rüzgâr santraline sahip Gehrde rüzgâr tarlası kuruldu

2015

BGA Teesside

5 MW elektik güҫle Ingiltere‘nin en büyük atık işleme tesislerinden birinin anahtar teslim inşası

2016

Fransa pazarına giriş

Fransa'da ilk biyogaz tesisimizin tamamlanması ve Avrupa'nın en umut verici pazarlardan birine böylece giriş yapmamız.