İşletme Yönetimi

Özellikle biyogaz tesislerinde "insan faktörü", ekonomik başarının şartıdır. Santral işletimindeki 15 yıllık deneyimimiz sayesinde, yurt içinde ve yurt dışında 20'den fazla projenin işletimini yönetmekteyiz. Tesise bizzat işletim personeli istihdam eder ve işletim şirketinin yönetim hizmetlerini üstleniriz. Özellikle ticari alanda, gitgide daha da sıkılaşan yasalar ve yönetmelikler, işletme idarecilerinin deneyimi konusunda sıkı şartlar getiriyor. Bunlara sadece birkaç örnek: Elektrik teşviği, uygunluk beyanları, dâhili elektrik kullanımı, Orta Gerilim Direktifi, çevresel bilirkişi raporları vesaire vesaire. Tesisinizin yönetiminde memnuniyetle size destek oluruz!