Mühendislik

Çalışanlarımızın kapsamlı bilgileri, güneş enerjisinden, rüzgâr gücünden veya biyogazdan yararlanılan her türlü enerji santralinin mühendislik çalışmaları için en iyi zemini oluşturur. Proje uygulamasının her aşamasında hizmetinizdeyiz - ister tasarım aşamasında, ister ruhsat başvurularının hazırlanmasında, isterse uygulama planlaması ve ihale hazırlanmasında olsun. İnşaat aşaması için, projenizin kalitesini, bütçesini ve takvimini daima kontrol altında tutan inşaat mühendislerinden ve proje yöneticilerinden oluşan, deneyimli bir ekibe sahibiz.