Resimler

Bu sitede yer alan bütün resimler/videolar ve metinler, aksi belirtilmediği sürece BioConstruct GmbH şirketinin telif haklarına tabidir. Resimlerin her türlü kullanımı, sitenin sahibinden mutlaka önceden yazılı izin alınmasını gerektirir! Fotoğrafların (kişisel amaçlar dâhil olmak üzere!) hangi amaçla olursa olsun, bütün veya kısmi olarak, yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması veya yayınlanması ya da metin içeriklerinin kopyalanması kesinlikle yasaktır. Buna, resimlerin başka Internet sitelerinde veya kamuya sunulan kayıtların kullanımı da dâhildir. Bu durumda da aynı şekilde önceden sitenin sahibinden yazılı izin alınması gerekir! Görsel malzemeler, sitenin sahibinden kullanım izni alındıktan sonra da ancak kaynak (site sahibinin veya Web sitesinin adı) belirtilmek suretiyle başka Internet sitelerinde yayınlanabilir. Görsel malzemeler, kullanım izni alındıktan sonra da sadece izin başvurusunda belirtilen Internet sitesinde veya sadece belirtilen amaçla kullanılabilir. İzin başvurusunda belirtilen ve izin verilen amacın dışında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır! Bu yasağın her türlü ihlâline karşı yasal takip gerçekleştirilecek, gereken tazminat talepleri kontrol edilecek ve gerekirse istisnasız ve önceden ihtar edilmeksizin yürürlüğe konulacaktır.

 

Bütün bilgiler, tescilli markalar, logolar, metinler, grafik ve resimler, telif hakkına tabidir. Görüntülenen bütün şirket logoları, ilgili firmaların telif hakkına tabidir.