Yönetim

BioConstruct'ın yönetimi uzun yıllardır değişmemiştir. Dolayısıyla şirket politikaları kalıcı ve güvenilir niteliktedir.

 

Yönetim ekibi, tüm yenilenebilir enerji alanlarında 50 yıllık deneyimi bünyesinde birleştirmiştir.

Henrik Borgmeyer

Henrik, daha 1996'da yenilenebilir enerjiler alanına adım attı. O dönemde bir yandan fizik öğrenimini sürdürürken bir yandan da rüzgâr santrali üreticisi Nordex'in proje geliştirme bölümünde çalıştı. Henrik, 2001 yılında BioConstruct'ın kuruluşuna kadar çok sayıda rüzgâr enerjisi projesi geliştirdi ve EEG Energie Expertise GmbH şirketinin ortağı olarak rüzgâr ve emisyon değerlendirme bilirkişi raporları hazırladı. Henrik'in, BioConstruct'taki sorumluluk alanları proje geliştirme, finansman ve şirketin kendi tesislerinin işletimidir.

Kai Hubert Roth

Kai ticari bilimler fakültesi mezunudur ve BioConstruct'a geçmeden önce, bir biyogaz tesisi üreticisinin finans direktörü olarak çalışmıştır. BioConstruct'ta sorumluluk alanlarını finans alanının çok ötesine genişletmiştir ve şu anda şirketin uluslararası arenadaki genişlemesinin baş sorumlusudur.

Mehmet Önal

Mehmet, üniversitede inşaat mühendisliği öğreniminin ardından BioConstruct'ın ilk çalışanı olarak işe alındı. 2008'e kadar başarılı bir şekilde proje yöneticiliği yaptıktan sonra, o tarihten bu yana BioConstruct'taki bütün proje yönetiminin, ayrıca inşaat ve işletime alma süreçlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bunun dışında, Türkiye piyasasındaki faaliyetlerimizin idaresi ve baş sorumluluğu da kendisine aittir.

Matthias Kief

Matthias, enerji santrali elektronik uzmanlığı öğrenimi gördükten ve yan meslek olarak tarım faaliyetleriyle uğraştıktan sonra Henrik Borgmeyer ve başka birkaç ortakla birlikte BioConstruct GmbH şirketini kurdu. Matthias, şirketin kuruluşundan beri satış bölümünün yönetimini yürütmektedir ve biyogaz tesislerinin teknik tasarımından sorumludur.